De nieuwe koers van VelzArt

Met het vertrek van oud-directeur Jan de Jongh per 31 januari 2020 stimuleert VelzArt belangrijke stappen te nemen die ook voor onze klanten waardevol zijn.

Geplaatst op 11 februari 2020

2 minuten

Dankzij de komst van steeds meer cloudtechnieken zullen we onze klanten meenemen in een nieuwe wereld vol mogelijkheden. Onder de dagelijkse leiding van Bart van Velzen en Wesley Born zal VelzArt sterk gefocust zijn op groei van het aantal klanten in onze specifieke doelgroep: bedrijven en organisaties met 15 tot 150 werkplekken. De gewijzigde directiestructuur van VelzArt brengt ons bedrijf op en over de drempel van een nieuw tijdperk, vol nieuwe kansen voor onze klanten en voor VelzArt. Belangrijke stappen in die richting zijn de volgende.

Een sterkere focus op Microsoft

In de afgelopen jaren hadden onze klanten vooral behoefte aan een zeer geavanceerde technische kennis van producten en diensten. Met de komst van steeds meer cloudtechnieken is dit aan het veranderen. De rol van de techniek maakt plaats voor een grotere wisselwerking met Microsoft. Hierdoor kunnen wij extra tijd spenderen aan gebruikersgemak, tevredenheid en kennisverrijking, maar zeker ook aan functionaliteiten, slimmere oplossingen en een hogere beveiligingsgraad. Daartoe zullen we onze medewerkers verder laten certificeren voor de levering en implementatie van bewezen betrouwbare Microsoft-producten en -diensten.

Meer efficiency en productiviteit voor onze klanten

Een diepgaande technische kennis van systemen is steeds minder nodig. Het gaat erom de eindgebruikers bij onze klanten te stimuleren en te leren alle mogelijkheden van systemen te benutten. Zo willen we, door training en begeleiding, meer productiviteit en sneller, efficiënter en leuker werken bij onze klanten mogelijk maken.

ISO 27001-certificering voor VelzArt

De AVG-wetgeving verplicht ons uiterst zorgvuldig met de gegevens van onze klanten om te gaan. Om onze klanten aan te tonen dat wij daartoe in staat zijn, zullen we VelzArt het ISO 27001-certificaat op het gebied van informatiebeveiliging laten behalen.

Verdere professionalisering van onze dienstverlening

VelzArt zal in de komende periode flink investeren in middelen en mensen om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Door de interne automatisering en standaardisering te verbeteren en uit te breiden, zullen we met onze groep meer werk aan kunnen. Onze klanten zullen hiervan profiteren in de vorm van snellere doorlooptijden in onze dienstverlening.

Groei in het aantal klanten en omzet

We zullen sterk gefocust zijn op groei van het aantal klanten in onze specifieke doelgroep: bedrijven en organisaties met 15 tot 150 werkplekken. Dit zal gebeuren onder de inspirerende leiding van Bart van Velzen en Wesley Born. Hierbij zal Bart van Velzen vanuit zijn ervaring en achtergrond de technische zaken behartigen, wat hij tot nu toe samen met oud-directeur Jan de Jongh deed. Daarnaast blijft hij verantwoordelijk voor de financiële zaken en blijft Wesley Born de commerciële zaken behartigen. In feite zullen Bart en Wesley op al deze gebieden zo veel mogelijk samen optrekken en ook samen de kar trekken voor wat betreft de organisatie, de visie enzovoort.

Deel dit artikel

Geschreven door: Niels Den Hild