Employee Awareness

Kennis is macht!

  • Korte online training omtrent cybercriminaliteit voor iedere medewerker vanaf zijn/haar werkplek
  • Herhaling is key! Wij trainen de medewerkers iedere maand

  • Duidelijk inzichtelijke statistieken over de awareness binnen jouw organisatie

Voorkomen is beter dan genezen

In de strijd naar een veilige ICT omgeving is de menselijke factor niet te onderschatten. De statistieken laten we in deze achterwege maar de reden waarom cybercriminaliteit met regelmaat succesvol is komt toch ook vaak door menselijk handelen en dus ook vaak onwetendheid. Om deze reden bieden wij onze klanten Employee Awareness trainingen aan. Door het hebben van meer kennis kunnen we onze mensen, zowel zakelijk als privé, meer wapenen tegen bedreigingen van buitenaf. De training wordt per organisatie afgestemd en gedurende het traject ook bijgesteld op het niveau en de ervaringen van de trainingen (resultaten) tot dan toe om zo bedrijfsbreed te werken aan een zo hoog mogelijke awareness.

Iedere maand 10 minuten!
Herhaling is key

De training komt iedere maand, of desgewenst vaker (of minder), terug. De medewerker ontvangt een e-mail met hierin de uitnodiging voor de training. Na het veilig inloggen op het systeem komt het trainingsaanbod naar voren, met iedere keer weer een specifiek thema. Na het bieden van informatieve text en/of video volgen er een aantal vragen die de medewerker kan beantwoorden. Na maximaal 10 minuten is de medewerker klaar en kan weer verder met de orde van de dag. Met regelmaat komt er een proeve van bekwaamheid waarna de medewerker een status kan verkrijgen.

Aan de achterkant verzamelen we alle statistieken om zo als werkgever goed de status van de training en de Awareness binnen de organisatie te kunnen beoordelen. Zitten we goed? Of moeten we gaan kijken naar extra training voor afdeling A?
Door het actief aanbieden van deze training zien we organisaties stappen maken. In deze is kennis macht, en deze macht is broodnodig in deze wereld, helaas.

cybercriminaliteit training