Telefonie | VelzArt - ict & telefonie - Waardenburg in West-Betuwe

Telefonie

VelzArt is, naast ict dienstverlener, een totaalleverancier van vaste en mobiele telefonie voor de zakelijke markt. Wij geloven dat maximale bereikbaarheid in deze 24/7-eco-nomie belangrijk is, of althans dat een ieder de mogelijkheid moet hebben om zijn be-schikbaarheid flexibel te kunnen regelen. Met het VelzArt telefonie platform kan iedere organisatie, klein of groot, maximaal bereikbaar zijn op de gewenste momenten én dit zelf regelen.

Internet

De basis voor onze al onze vaste telefonie diensten vormt (uiteraard) de internet verbin-ding. We leveren al sinds 2002 internet verbindingen via DSL waar in deze tijd steeds vaker glasvezel de boventoon voert. Door de verbindingen zelf te leveren, beheren en monitoren zorgen we voor een stabiele basis qua internetgebruik maar zeer zeker ook voor de telefonie omgeving.

Cloud dienst

We weten het, een populaire term. Kortgezegd betekent het niets anders dan dat er fysiek gezien geen centrale meer op de werkvloer aanwezig is maar dat alles opgeno-men is in de cloud. Alle functionaliteiten van ons platform zijn dan ook simpel vanaf een website of app te bedienen. Grote voordeel is daarbij ook dat het de oplossing volledig schaal-baar maakt. Een gebruiker extra op het platform, of juist minder, is eenvoudig en snel te regelen.

Maandelijks opzegbaar

We gaan er uiteraard voor dat klanten zo langs als mogelijk bij ons blijven en dus klinkt maandelijks opzegbaar een beetje als “je kan altijd bij ons weg”. Technisch gezien is dit ook zo maar we doelen hiermee meer op de schaalbaarheid van de oplossing. Denk bijvoorbeeld dat er een medewerker bij een organisatie stopt. Zowel het mobiele abon-nement als de vaste gebruiker kan per maand worden opgezegd.